Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-01-31

Utveckling av molnbaserade tjänster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Cloud computing, eller molnet som det helt enkelt brukar benämnas på svenska, är fortfarande i ett mycket tidigt skede men spås komma att revolutionera IT-branschen. Det innebär att hårdvara, mjukvara och infrastruktur flyttas ut från företagen och istället hyrs som virtuella tjänster över internet.
Windows Azure är tillsammans med SQL Azure och AppFabric Microsofts plattform för utveckling av molnbaserade applikationer. Det finns också en motsvarande plattform för SharePoint, SharePoint Online.
Examensarbetet består i att utveckla moduler baserade på ovanstående plattform samt att utvärdera och identifiera eventuella svagheter och flaskhalsar i utvecklingsprocessen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.