Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-07

Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur stora är de samhällsekonomiska vinster som sociala företag och samhällsentreprenörer genererar?

Hur kan man på ett enkelt sätt, med ekonomiska termer upprätta socioekonomiska bokslut?

Bakgrund
Socioekonomiska bokslut är en metod för att redovisa samhällets kostnader för personer som av olika anledningar befinner sig i ett utanförskap och jämföra det med samhällets kostnader när de är aktiva i någon typ av verksamhet. Metoden bygger på nationalekonomiska teorier. Ett socioekonomiskt bokslut innebär att samhällsnyttan av ett företags verksamhet värderas i ekonomiska termer. Företagets interna bokslut kan visa underskott – samtidigt som samhället gör en ekonomisk vinst genom företagets verksamhet.

Dagens metoder för att upprätta socioekonomiska bokslut är komplicerade och tidskrävande. För flertalet metoder ligger focus på i första hand ”mjuka värden” och mindre på det rent ekonomiska utfallet av en verksamhet.


Målsättning
Målsättningen med exjobbet är att skapa en ekonomisk modell för att ta fram socioekonomiska bokslut för sociala företag.

Modellens resultat kan presenteras som resultaträkning, omfördelningskalkyl, investeringskalkyl, finansieringskalkyl och nyckeltalsanalys. Ett krav är att modellen ska vara användarvänlig och tillgänglig för personer med personer begränsade kunskaper i ekonomi.

Syfte
Syftet med att ta fram en ny modell för socioekonomiskt bokslut är att förenkla för företagare och rådgivare inom den sociala ekonomin. Modellen ska vara ett kraftfullt stöd för att kunna redovisa de samhällsvinster som uppstår från sociala företag och samhällsentreprenörer.


Ämnesområde
Företags- och nationalekonomi Industriell ekonomi och organisation Samhälls- och beteendevetenskap Personal, arbete och organisation

OBS! Studenter ska ha anknytning till Mälardalens Högskola. Om möjligt bör uppsatsen ha empirisk förankring i Västmanland.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.