Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-07

Regenerativa Mekanismer i Alzheimer’s Sjukdom

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Alzheimers sjukdom utgör vår tredje största folksjukdom och antalet Alzheimer patienter uppskattas öka i Sverige med 70% inom 50 år. Sjukdomen är en progressiv neurodegenerativ sjukdom och de patologiska förändringar i hjärnan är omfattande och inkluderar ansamling av ß-amyloid proteinaggregat och neurofibriller, inflammatoriska processer, liksom stora förluster av nervceller främst i det kolinerga neurotransmittorsystemet.
Idag vet vi att sjukdomsprocessen påbörjas decennier innan de kliniska symptomen uppkommer. För närvarande finns ännu ingen botande behandling. Intensiv forskning pågår såväl i Sverige som internationellt att förstå bakomliggande mekanismer under sjukdomsförloppet som kan leda till utveckling av nya effektiva läkemedel som kan fördröja eller stoppa sjukdomsförloppet.
Det har nyligen visats att stamceller existerar i det adulta centrala nervsystemet (CNS), även hos människan. Denna viktiga upptäckt innebär att stamceller kan nyttjas för att stimulera nybildning av nervceller sk neurogenes vilket kan erbjuda en ny möjlighet att behandla skador i CNS vid till exempel neurodegenerativa sjukdomar.
I vår forskargrupp bedriver vi translationella studier med kliniskt fokus och i pågående projekt forskar vi således på att hitta nya angreppsätt som syftar till att stimulera neuroprotektion och regeneration i hjärnan vid Alzheimers sjukdom.

Vi söker dig som är nyfiken, har starkt eget driv och som har ett brinnande intresse för detta spännande forskningsfält!!!

(Om du har studerat cell och molekylärbiologi, neurokemi, biomedicin eller medicin är det ett plus och vi vill gärna att ni har tidigare erfarenhet av labarbete).


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.