Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-07

Integration av Telia IPTV och GoogleTV

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sätten att distribuera TV till användaren har utvecklats mycket under det senaste decenniet. Tillverkarna av TV-utrustning utvecklar gränssnitten mot distributionskedjan och öppnar på så sätt upp ännu fler möjligheter. Allt fler tillverkare presenterar så kallade ”connected TV” som är direkt kopplade mot internet. TeliaSonera har idag ca 450 000 IPTV kunder i Sverige och en kontinuerligt växande kundtillväxt. IPTV tjänsten, som är välutvecklad med ett stort antal attraktiva funktioner och möjligheter, distribueras idag till användaren med hjälp av TeliaSoneras IPTV platform där set-top boxen är en del i distributionskedjan.

Syftet med detta exjobb är att undersöka hur en mangerad IPTV tjänst som den som Telia erbjuder sina kunder kan integreras i en Google TV/”connected TV”..

Den teoretiska delen av exjobbet består i att definiera hur en integrerad tjänst ser ut, att undersöka hur integrationen skall gå till och utvärdera olika tekniska lösningar för att integrera Telia IPTV med Google-TV (eller annan ”connected TV”) . Förutom detta behöver en schematisk beskrivning hur förvaltning och produktion av en sådan tjänst tas fram samt identifiera vilka krav detta ställer på den nuvarande IPTV-tjänsten.

Den praktiska delen består i att ta fram en lösning som implementerar det första steget av den teoretiska utredningen på hur integrationen skall se ut. Den preliminära bedömningen är att den praktiska delen består av att ta fram en lösning som möjliggör att man kan titta på delar av Telias IPTV tjänst i en GoogleTV (en prototyp).

Den praktiska delen innehåller flera delar:
1) Discovery of Telia IPTV i TV apparaten
2) Kommunikations protokoll mellan TeliaIPTV och Google TV
3) Display av delar av Telia IPTV-tjänsten i Google-TV:n
4) Utvärdera lösningen i framtiden kan vara använda för

Exakt innehåll i exjobbet specificeras mer detaljerat av studenten tillsammans med en mentor från IPTV labbet. Studenten utför arbetet i våra lokaler i Farsta med planerad start mars 2011.

Kvalifikationer: Civilingenjörsutbildning eller motsvarande.
Gedigna programmeringskunskaper är att krav.
Språkkunskaper: muntligen kunna kommunicera på svenska. Mycket goda kunskaper i engelska - både muntligen och skriftligen.

Sista dagen för ansökan: 4 mars 2011

TeliaSonera tillhandahåller telekommunikationstjänster i Norden, Baltikum, Spanien och på tillväxtmarknaderna i Eurasien. TeliaSoneras verksamhet är att tillhandahålla telekommunikationstjänster av hög kvalitet, paketera och överföra innehåll som ljud, bild, data, information, transaktioner och underhållning

För mer information: Kontakta Annika Kilegran. E-mail: [email protected]
Tel: 070 590 4032


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.