Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-07

Kan Du anpassa information till barn och unga med funktionsnedsättningar?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
OP Assistans har bestämt att företaget bättre ska leva upp till FNs barnkonvention om barns rättigheter. Det innebär bland annat att företaget behöver ett informationsmaterial om personlig assistans som är begripligt för och riktat direkt till barn och unga. Materialet ska sedan kunna göras tillgängligt på olika medier och olika kommunikatinssätt.

Utmaningen till dig som student är att skapa ett sådant material:
Vad vill de ha?
Vad är viktigt för dem att veta?
Hur får man fram vilken information de vill ha?

Det var en gång, 1998 närmare bestämt, som Pernilla Hålén i Ockelbo bestämde sig för att starta Ockelbos personligaste assistans; OP Assistans för att ge personer med funktionsnedsättning bästa möjliga förutsättningar för att leva ett självständigt liv.

Vid start hade företaget några få kunder men har vuxit till att idag vara 60 kunder och 300 anställda. Det finns kontor både i Ockelbo och Gävle. Men ni ska veta, att trots denna tillväxt ger OP Assistans ändå den personligaste assistansen. En assistans som verkligen återspeglar RESPEKT, KOMPETENS och HELHETSSYN.

OP Assistans vill fortsätta att ge sina kunder de bästa förutsättningarna för att leva ett självständigt liv och utveckla ett ännu bättre företagsklimat för både kunder och anställda.

I det utvecklingsarbetet tror vi att Du som student kan tillföra en hel del!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.