Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-08

Utvärdering av olika internetbaserade marknadsföringskanaler för webbsida med e-tjänster.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Internet är en marknadsföringskanal som har fått kraftigt ökad betydelse under de senaste åren. Internets framväxt har inneburit att företag och organisationer kan utnyttja webben för att synas och föra fram sina budskap på ett helt nytt sätt, vilket har skapat ändrade förhållandena för kommunikation och marknadsföring. Många framgångsrika e-tjänsteföretag har startats utan riskkapital. Entreprenören väljer i det fallet att begränsa sin budget mot att kunna behålla en mycket hög grad av självbestämmande. Detta skapar givetvis en begränsning för företagens marknadsföring och tvingar fram en kostnadsmedvetenhet som annars ibland saknats inom dotcom-branschen.

Examensarbetet syftar till att identifiera och utvärdera olika kostnadsfria kanaler för att, via internet, marknadsföra och därigenom öka trafiken till webbsidor som tillhandahåller e-tjänster. Det har på senare år kommit rikligt med litteratur som behandlar detta ämne. Exempel på internetbaserade marknadsföringskanaler kan t.ex. vara sökmotoroptimering, marknadsföring via sociala medier eller deltagande i diskussionsgrupper och nyhetsgrupper. Vidare innebär den möjlighet till interaktivitet som dykt upp i samband med Webb 2.0, att man kan sprida budskap till en viss kategori av användare.

Examensarbetet kommer att innehålla följande moment: litteraturstudie, identifiering av de olika marknadföringskanalerna, implementering och test av de identifierade kanalerna, utvärdering av deras effektivitet, samt rapportskrivning.

Litteraturstudien syftar till att identifiera ett antal marknadföringskanaler som ska testas och utvärderas. I detta moment bör även information hämtas från internet.
För att kunna implementera och testa de olika marknadsföringskanalerna finns en webbsida som tillhandahåller intelligenta e-posttjänster. Webbsidan har inga registrerade användare och därför kommer responsen av marknadsföringsaktiviteter att synas direkt i statistiken över sidans besökare. Statistiken innehåller även information om vilka sidor besökarna kommer ifrån, dvs vilken sida som länkar till webbsidan. Genom att analysera statistiken kan man därför uppskatta antalet besökare som härrör från olika marknadsföringsaktiviteter.

Effektiviteten på de olika marknadsföringsaktiviteterna estimeras genom att beräkna antalet besökare från en given aktivitet dividerat med den tid som lagts ner på marknadsföringen. Avslutningsvis skrivs rapport.
Arbetet i examensarbetet kan i stora delar parallelliseras och lämpar sig därför mycket bra att utföras av flera (upp till tre) studenter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.