Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-14

RFID för produktmärkning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Stöldskyddsmärkning av varor i butiker är idag standard inom konfektionbranschen. Samtidigt
börjar användandet av etiketter innehållande RFID-taggar för produktmärkning bli allt vanligare
och kostnaderna för dessa etiketter sjunker stadigt. Det finns idag ett intresse från företag att sänka
kostnaderna för RFID-märkning på artikelnivå genom att utnyttja denna märkning som stöldskydd
och därigenom spara kostnader på traditionella stöldskyddsmärkningar.

UPPGIFT
Utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att använda RFID-etiketter för
stöldmärkning.

Uppgiften består av följande:
* Undersöka existerande RFID-standarder och tekniker.
* Undersöka i vilken mån dessa lösningar kan ersätta existerande larmlösningar.
* Utreda kostnaderna associerade med att implementera ovanstående lösningar.

Krav på förkunskaper

* Grundläggande kunskaper om RFID-teknik.

OBS!
Exjobbet handleds tillsammans av personer på IDNet AB och LogBoostia AB.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.