Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-15

Energiåtervinning och energibesparing hos LEAX Mekaniska AB

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Härdutrustningar är stora energiförbrukare.
Idag finns tre induktionsaggregat, i vår verksamhet i Köping, vardera med en installerad el-effekt på ca 300 kW.
Detaljer som skall härdas värms under ca 5 minuter och kyls sedan under ca 1 minut med vatten. Vattnet värms därmed med fyra grader, och denna värme kyls idag bort i en plattvärmeväxlare via ytterligare en vattenkrets med kyltorn utomhus.
Ungefär 165 kW kyls bort här, medan återstoden av värmen leds bort med utsug/ventilation.
Vi har en uppfattning att det med någon sorts värmepump skulle gå och ta upp temperaturen till en nivå så att värmen kan utnyttjas för uppvärmning av de egna lokalerna och/eller för tillförsel till kommunens fjärrvärmenät.
Med de tre induktionsugnar som är installerade idag innebär det åtminstone ca 500 kW värmeeffekt.
Uppdraget går ut på att

•Beräkna mer exakt vilka energimängder som skulle kunna tas tillvara
•Ta fram förslag på lämplig utrustning för att kunna tillvarata överskottsvärmen och tillföra den för egen uppvärmning.
•Kostnadsberäkna utrustning och nödvändiga installationer
•Om så blir aktuellt också ta fram förslag och kostnader för att kunna tillföra överskottsvärme till kommunens fjärrvärmenät.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.