Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-15

Integrering av generator i frikolvsmotor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bransch: Fordonsindustri
Ort: Göteborg

Företag: Volvo Technology
Utför uppdragsforskning för övriga bolag inom Volvogruppen, samt externa bolag t.ex. Volvo Personvagnar. Deltar frekvent i EU- och nationellt stödda forskningsprogram.

Uppgift:
Volvo Technology har ett intresse för förbränning i kolvmotor med en fritt rörlig kolv, s.k. frikolvsmotor. Genom att använda frikolvsmotor går det att uppnå ett antal fundamentala skillnader som förbättrar verkningsgrad och emissioner jämfört med förbränning där kolven utför en fixt sinusformad rörelse. För att fånga energin som avges vid förbränningen tänker sig Volvo Technology en linjär elektrisk generator kopplad till kolven. Det blir ett integrerat system med elektricitet som produkt, vilket är attraktivt för framtiden då samhället rör sig mot mer elektrifierade transporter. Det finns också ett antal tekniska utmaningar kopplade till denna tekniklösning.

Examensarbetet är tänkt att studera ett antal olika sätt att integrera generatorn i den kompletta motorn samt att rekommendera en teknisk lösning. Valet ska baseras på en lämplig kravbalansering av vikt, verkningsgrad, vibrationstålighet, temperaturtålighet, styrmetodik, positionsåterkoppling mm.

Den valda tekniska lösningen, eller vissa delar, skall sedan fysiskt implementeras i den prototyputrustning som existerar.

Examensarbetet bör utföras av två studenter på masternivå.

För anmälan och mer information, vänligen kontakta Torunn på tel. 0732-70 55 72 eller [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.