Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-16

Automatisk generering av vägar och landskap utifrån kartdata

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Att förstå människans beteende i transportsystemet är en av VTI:s viktigaste forskningsuppgifter. Körsimulatorer erbjuder en unik möjlighet att studera interaktionen mellan människa och maskin. På VTI har vi använt simulatorer sedan 1970-talet. Idag är VTI:s laboratorium unikt genom de tre toppmoderna körsimulatorerna, en mindre förarutbildningssimulator och en simulator för spårburen trafik.

VTI använder ett standardformat kallat OpenDrive för att både beskriva och generera vägar till våra körsimulatorer. Detta format använder sig av ett vägföljande koordinatsystem, dvs. icke-linjärt. För att få data till väggenereringen använder VTI oftast mätningar ifrån någon av våra olika mätbilar. Dessa mätningar tar dock mycket tid och resurser i anspråk.

Idag finns det mycket kartdata tillgängligt på elektronisk form som bör gå att nyttja för att generera både vägar och kringliggande landskap.

För att kunna utnyttja elektroniskt kartdata krävs bra algoritmer för att med tillräcklig noggrannhet konvertera ifrån linjära koordinater till ett vägföljande koordinatsystem. Samt algoritmer för att generera korsningar, omgivningar m.m.

Examensarbetet består av följande delar:
• kartlägga tänkbara lämpliga datakällor
• ta fram algoritmer för koordinattransformationer, korsningsalgoritmer osv.
• implementera en eller flera av dessa metoder som antingen MATLAB eller C++.

Kravprofil:
• starka kunskaper i matematik
• goda kunskaper i MATLAB eller C++.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.