Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-22

Konceptstudie ”Tillverkningsmetod av vattensystem till Scania Retarder”

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scanias retarder är en egen utvecklad tillsatsbroms som monteras på mer än halva växellådsproduktionen. Från motorn monteras en vattensystem på drivlinan som leder fordonets kylvatten bak till retarderns oljekylare som överför bromseffekten till kylvattnet.
Dagens vattensystem mellan motor och retarderkylare består av gummiupphängda vattenrör av stål med gummislangar.

Mål
Ta fram ett fungerande förslag på hur ett vattensystem mellan motor och retarderkylare,
som är billigt, monteringsbart, låg vikt och lång livslängd i fordon.

Uppdragsbeskrivning
Dagens vattensystem består av stålrör Ø57x2mm.
Mellan vattenrören monteras gummislangar med vanliga slangklämmer.
Vattenrören är monterade på växellådan mha av gummi-isolatorer, för att klara drivlinans vibrationsnivåer samt underlätta monteringsbarheten i produktion.
Vattensystemet måste rymmas inom dagens designutrymme.
Möjliga förändringar:
- Förändrad dimension och tjocklek på stålröret.
- Ny tillverkningsmetod, dagens rör bockas och pressas, hydropressning?
- Nytt material, plast? Ny design? Ny montering på växellådan?
- Något nytt som vi inte känner till, vad gör andra tillverkare?

Utbildning/linje/inriktning
Ange utbildning, linje eller inriktning: maskinteknik, fordonsteknik
Antal studerande: 1
Startdatum för ex-jobbet: enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 12 veckor

Kontaktperson och handledare
Kontaktperson:
Lennart Nylander, gruppchef NTBR, 08-553 82891

Handledare:
Björn Persson, senior engineer, NTBR, 08-553 82692

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-12” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag: 15 april 2011


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.