Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-22

Nyckeltal utifrån ett strategiskt arbetsmiljöperspektiv med fokus på friskvård

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Attendo Care AB är ett av Nordens ledande vård- och omsorgsföretag och erbjuder tjänster till en rad kommuner på ett 70-tal orter från Ystad i söder till Kalix i norr. Attendo Care har idag över 12 200 anställda i Sverige och omsätter årligen cirka 4 miljarder kronor.
Under 2011 startar vi ett nytt projekt syftande att öka frisknärvaron bland våra medarbetare. Projektet består dels av standardiserade arbetsmetoder som ska implementeras över företaget dels av uppmuntrande hälsoinsatser såsom mer fokus på friskvård och sluta-rökainsatser. Vi vill som en del i detta projekt med hjälp av ett ex-jobb få fram aktuella nyckeltal som vi kan använda oss av för att kunna utvärdera de insatser vi nu kommer att genomföra. I nutida forskning är det svårt att med nyckeltal hitta belägg för att exempelvis ökad friskvårdspeng ger minskad sjukfrånvaro. Därför vill vi få fram andra nyckeltal som kan mäta om insatserna ger effekt och vad de ger för effekt.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.