Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-23

Regionaltågets effekter på Vingåker

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:

Riksdagen har tagit beslut om att i tre steg avreglera persontrafiken på järnväg. Avregleringen startade sommaren 2009 och tanken är att marknaden ska vara helt avreglerad december 2011. Syftet är att stimulera utvecklingen av en järnvägstrafik som i högre grad tillgodoser resenärernas önskemål. Det finns samtidigt en risk att avregleringen förstärker nackdelarna för de olönsamma sträckorna och att olönsamma linjer läggs ner.

Uppdrag:

Regionaltåget stannar sedan år 2003 i Vingåker, efter nedläggning 1971. Att tåget gör uppehåll i Vingåker möjliggör bland annat fritidsresor, arbetspendling och att gymnasie- och högskolestudenter kan pendla. För personer bosatta i Finspångs kommun är Vingåker den närmsta järnvägsstationen.Det är därför viktigt att Vingåkers kommun har en studie som styrker regionaltågets (positiva) effekter.

Vingåkers kommun söker student/er som vill hjälpa oss att utreda regionaltågstrafikens effekter på orten. Studentens arbete är tänkt att fungera som underlag för att säkerställa tågstoppet i Vingåker; i framtida beslut och överväganden kan studien användas för att visa på effekterna av tågstoppet.

Vi har diskuterat allt ifrån cost-benifit-analyser och statistisk bearbetning till intervjuer och enkäter. Tanken är att projektet ska vara inrapporterat och klart under 2011. Den student vi söker kan förslagsvis studera nationalekonomi, miljöekonomi, statistik, eller samhällsvetenskap.

Förslag till frågeställningar:

* Vilka är regionaltågtrafikens effekter för orten, direkta och indirekta?

* Hur många är det som pendlar, reser? (viss statisk finns)

* Har tåguppehållet i Vingåker någon inverkan på inflyttning i Vingåker?

* Vad är effekten ur infrastruktursynpunkt, vad har Vingåker ”fått tillbaka”?

Förslag till angreppssätt:

* statistik
* enkätundersökning
* intervjuer


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.