Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-02-28

Morgondagens lärande organisation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det finns studier som visar på att organisationer som i hög grad är lärande organisationer dvs ger utrymme åt individer att lära i arbetet, både formellt och informellt, genom verktyg, strukturer och kultur, är företag som är lönsammare än andra i mindre grad lärande organisationer. Se tex http://learn2perform.wordpress.com/.

Samtidigt består organisationers traditionella syn på lärande i ett utbud av formella kurser med mycket begränsad effekt på organisationens effektivitet. Varför är det så? Se tex http://internettime.pbworks.com/w/page/20095947/the-book.

Syftet med uppgiften är att analysera vad som påverkar en organisation att anamma resp inte anamma ett lärande som är modernt och effektivt. Analysen får gärna hitta samband tex med bransch, storlek, lönsamhet, ledarskap etc för att förstå frågan på en övergripande nivå.

Uppdragsgivaren är ett entreprenörsföretag som håller på att utveckla ett affärserbjudande, ett webbverktyg, för att understödja socialt och informellt lärande inom en organisation. Erbjudandet går under namnet Palorial (pal+tutorial). Idén är i en tidig fas och uppdragsgivaren tävlar med idén i Venture Cup.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.