Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-08

Anpassad LCC och LCA mall

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Chalmersfastigheter
Chalmersfastigheter bildades 1999 med uppgiften att svara för Chalmers lokalförsörjning och lokalplanering. Chalmersfastigheters huvuduppdrag är att skapa attraktiva, ändamålsenliga och konkurrenskraftiga campus för Chalmers, där varje kvadratmeter har till uppgift att ge en känsla av ett campus i världsklass. På Chalmersfastigheter arbetar 23 personer med fastighet & uthyrning, byggprojekt, fastighetsförvaltning, ekonomi & administration, finans och information.
Uppgift:
I dagsläget använder Chalmersfastigheter LCC (Life Cycle Cost) analyser för att stödja olika beslut. Med LCC analyser kan man få fram totalkostnaden för en viss produkt under hela dess livslängd, ”från vaggan till graven”. En LCC tar endast hänsyn till finansiella kostnader av produkten. En produkt har dessutom en miljöpåverkan som innebär samhällskostnader som inte ingår i en LCC, så kallade externaliteter. I dagsläget använder Chalmersfastigheter en LCC-mall framtagen av Älvstranden Utveckling. För att verktyget ska kunna användas på bästa sätt vill man nu vidareutveckla denna eller utveckla en ny modell som är anpassad till Chalmersfastigheters mindre projekt, t.ex. att flytta en vägg, och som dessutom integrerar finansiella kostnader och miljöaspekter i beslutsfattandet. Examensarbetet innebär att utveckla en lämplig LCC- och miljöutvärderingsmall anpassad för Chalmersfastigheter och deras olika projekt. Metoden ska utvecklas utifrån ett eller flera av Chalmersfastigheters mindre och pågående projekt.
Med en LCA (Life Cycle Assessment) kan man kartlägga miljöpåverkan från en produkt ”från vaggan till graven” och även uppskatta de samhällskostnader som inte täcks av LCCn. Genom att kombinera dessa olika analytiska verktyg kan man bedöma eko-effektiviteten hos produkten.
Som student bör du ha läst kurser inom LCA.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.