Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-08

Utvärderingsmetoder för hållbarhetsarbete

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Chalmersfastigheter
Chalmersfastigheter bildades 1999 med uppgiften att svara för Chalmers lokalförsörjning och lokalplanering. Chalmersfastigheters huvuduppdrag är att skapa attraktiva, ändamålsenliga och konkurrenskraftiga campus för Chalmers, där varje kvadratmeter har till uppgift att ge en känsla av ett campus i världsklass. På Chalmersfastigheter arbetar 23 personer med fastighet & uthyrning, byggprojekt, fastighetsförvaltning, ekonomi & administration, finans och information.

Uppgift:
Chalmersfastigheter har definierat vad hållbarhet är för dem. Man har utgått ifrån de tre aspekterna: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa har man övergripande definierat på följande sätt:
Ekologisk: Våra projekt och aktiviteter ska följa principen: minimera - återanvända - återvinna.
Ekonomisk: Vi hushåller med våra ekonomiska och mänskliga resurser för att stärka Chalmers framtid
Social: Våra campus ska var öppna, trygga mötesplatser med människans behov i centrum.

Dessa definitioner ska genomsyra alla Chalmersfastigheters projekt oavsett storlek, allt från små projekt som att flytta en vägg till stora projekt, som det pågående ”kuggen-projektet” (se http://chalmersfastigheter.se/kuggen/). För att ständigt bli bättra på hållbar utveckling krävs att man utvärderar sitt hållbarhetsarbete. Då detta är ett relativt nytt sätt att arbeta med hållbarhetsarbete för Chalmersfastigheter vill man nu ha hjälp av en eller flera studenter att utveckla utvärderingsmetoder för Chalmersfastigheters hållbarhetsarbete. Hur ska de 3 hållbarhetsaspekterna värderas? Examensarbetet görs utifrån 4 perspektiv:
1.Projekt (byggrelaterade projekt)
2.Förvaltning (parkering, larm, drift och passer)
3.Hyresperspektiv
4.Allmänt
Examensarbetet kommer innefatta intervjuer samt litteraturstudier och bör resultera i konkreta metoder för hur man ska arbeta med utvärderingar. Utifrån de framtagna metoderna bör man också ta fram en lathund, checklista eller annat hjälpmedel så att utvärderingarna kan anses enkla att genomföra. Du som student kan välja att fördjupa dig i en/flera av ovan nämnda perspektiv.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.