Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-14

Hur påverkar datorer i undervisningen barnen?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Idag görs stora satsningar på många skolor för att elever ska ha tillgång till datorer. Satsningarna är av olika omfattning. Det kan handla om en dator per elev, i andra fall kan det vara en klassuppsättning med datorer som delas mellan två klasser eller en dator per lärare.

Ale kommun införde under hösten 2010 att alla elever i årskurserna 1-3 ska ha egna, bärbara datorer. Satsningen omfattar ca 1050 barn och 60 lärare. Liknande satsningar görs inom många kommuner, t ex Mölndals kommun och i olika friskolor. Hos Ale kommun finns det ett stort intresse av att studier görs av införandet av datorer till alla barn i skolan.

Vi ställer oss nu frågan:
Övergången från låg- till mellanstadie, vad har barnen som deltagit i satsningen på en dator per barn fått med sig?

Bland annat kan en studie göras där man pratar med eleverna som deltagit i satsningen samt med lärarna som tagit emot eleverna på mellanstadiet.

Det finns goda möjligheter att påverka innehållet då vi är intresserade av många olika frågeställningar som berör ämnet IT i skolan.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.