Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-15

Studie av olika tillsatsämnens effekt på stålets strukturstabilitet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gruppen för högtemperatursstål arbetar med våra olika stålsorter som är avsedda för höga temperaturer. Våra arbetsuppgifter är allt ifrån att vara med och träffa kunder, ge rådgivning och materialsupport till våra olika produktionsenheter till att utforska befintliga produkter för nya applikationsområden och att vara med och utveckla nya stålsorter. I många industrisektorer inom högtemperaturområdet är idag befintliga material en begränsande faktor vilket ger utrymme för att kunna ta fram nya förbättrade produkter. Dagens moderna högtemperaturstål bygger på god kontroll av olika tillsatselement och att kunna kontrollera utfällningar i nanostorlek för att kunna ge stålen dess mycket specifika egenskaper. Detta möjliggörs av väl utbyggd labbfunktionalitet med en kombination av simuleringsverktyg och testverksamhet.

Uppdrag

Att titta på draghållfastheten, korrosions- och oxidationsegenskaper samt försprödning vid tillsatser av olika element och söka att finna ett optimum. Arbetet kommer att kräva en förberedande litteraturstudie, uppsättning av experimentmatris, utförd testning och en efterföljande resultatanalys. Mycket av arbetet kommer att ske i labb.

Syfte

Tillsatser av vissa element ger olika påverkan på olika materialegenskaper. Ökar man en egenskap så sker det ofta på bekostnad av andra. Här gäller det att minimera den negativa påverkan på strukturstabiliteten vid tillsats av olika ämnen då försämrad strukturstabilitet ofta ger upphov till försprödning i materialen och ökad risk för korrosion.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.