Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-18

The Peepoo agriculture project

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Idag saknar 2,6 miljarder människor tillgång till grundläggande sanitet. Städernas slumområden växer i en alarmerande takt och bristen på sanitet är ett av världens största problem. Peepoo är en personlig toalett som är självrenande och biologiskt nedbrytbar. På mycket kort tid inaktiveras patogener och fekalierna förvandlas till högvärdig gödsel som kan användas för att berika utarmade jordar och bidra till en ökad livsmedelsförsörjning.
Efter ett flertal användartester i olika delar av världen, lanserades Peepooples första storskaliga pilot i ett slumområde i Nairobi i oktober 2010. Idag använder bl.a. en skola med 250 barn Peepoo toaletten och fyra kvinnor säljer Peepoos som samlas in och körs bort dagligen. Målet är att finna ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sanitetssystem som kan skalas upp och nå hundratusentals människor som saknar toaletter i Kenya, Afrika och resten av världen.

Vi erbjuder en möjlighet att vara delaktig i det sk. Peepoo Agriculture project och närvara i Nairobi Kenya under 2-3 månader och arbeta i nära samarbete med våra samarbetspartners. En av huvuduppgifterna är att utveckla och undersöka olika tekniker för hur man på bästa sätt förvandlar den använda Peepoo toaletten till ett kommersiellt gödsel samtidigt som man behåller så mycket av näringen som möjligt. Tekniken som används i Peepoo toaletten, Ammonia Based Sanitation Technology, är framtagen på SLU av Björn Vinnerås och Annika Nordin. Ett samarbete har inletts med Professor Nancy Karanja på University of Nairobi som kommer leda utvecklingsarbetet av ”Peepoo Agriculture project” tillsammas med Priscilla Kagure som är jordbruksingenjör och arbetar på Peepoople Kenya. Peepoople har ett kontor i Kibera med nio anställda utöver de fyra kvinnorna som arbetar som mikroentreprenörer och distribuerar Peepoos.

Kontakt: Camilla Wirseen [email protected]
070-4163622


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.