Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-21

Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Spridning av radioaktiva ämnen vid en kärnenergiolycka (ex. Tjernobylolyckan) kan få stora konsekvenser för lantbruket. Om radioaktiva ämnen faller ned (deponeras) direkt i en växande gröda kan stora mängder föras vidare i livsmedelskedjan och ge en stor dos till människan. Därför är det viktigt att kunna förutspå hur speciellt radioaktivt cesium (134, 137Cs) och strontium (85, 89, 90Sr) fångas upp och överförs till skördade växtdelar efter en deponering i växande gröda. Hur mycket som fångas upp och blir kvar på grödan beror exempelvis på mängden deponerad radionuklid, utvecklingsstadiet hos växten, bladytans storlek och täthet. Även tiden från deponering till skörd påverkar den totala koncentrationen av radioaktiva substanser i växten. En mindre mängd av de uppfångade radioaktiva ämnena förloras genom bladfällning och avspolning av vind och regn.

Syftet med detta examensarbete är att undersöka graden av uppfångning av radionuklider hos vårraps, Brássica napus L. och vårvete Tritícum aestívum L. och hur detta är relaterat till mängden deponerad nederbörd. Vi vill i fältförsök studera hur mängd och intensitet i nederbörden påverkar uppfångningen i ovan nämnda grödor. Man har i tidigare studier sett att det finns en relation mellan dessa faktorer och graden av uppfångning och kvarhållning av radionuklider. Projektet inleds med en litteraturstudie som följs av en försöksdel som genomförs under växtsäsongen 2011 och analyser av prover under sensommar/höst. Detta innebär att du måste ha möjlighet att arbeta med försöket under sommaren i juni till september. Det går att ha viss ledighet mellan provtagningarna, så hela sommaren är inte uppbunden.

Du ges också möjlighet att läsa en individuell kurs i radioekologi på 7,5hp eller 5hp.

Du kan vara student på programmen, Mark/växtagronom, Biologi och miljövetenskap, Civilingenjör i energisystem, Civilingenjör i miljö- och vattenteknik, Hortonom, eller motsvarande utbildningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.