Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-23

Ekonomisk målstyrning i ett företag som satsar på Lean

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakrund
Traditionell controlling inom tillverkande industri är baserad på standard costing och absorptionsmodeller. Dessa modeller är baserade på skalfördelar med massproduktion i stora satser och att direkta resursers arbete ska absorbera övrig overhead i företaget.

I ett företag som arbetar med att införa leanprinciper kommer förr eller senare lean och traditionell ekonomisk målstyrning att krocka beroende på att de driver olika beteenden i en organisation. Lean handlar om att reducera slöserier genom korta ledtider och eliminering av överproduktion.

Standard costing premierar beteenden såsom att alltid hålla direkta resurser sysselsatta. På Emhart Glass Sweden AB vill vi se möjligheterna i alternativa metoder som kan samverka med de arbetssätt vi har idag.


Problembeskrivning
Hur kan vi skapa en ekonomisk måluppföljning (finansiella och icke finansiella nyckeltal) som gör det möjligt att styra organisationen baserat på total processeffektivitet. Korta ledtider och produktivitetförbättringar i enlighet med leanprinciper (förhindra överproduktion etc.).

Många av de förbättringar vi vill göra idag kommer att kunna påverka dagens nyckeltal negativt vilket gör att en ny modell måste innehålla förklaringar till varför det nya arbetssättet är totalekonomiskt försvarbart.

Vi vill att du skapar en modell för företaget som gör det möjligt att förklara finansiellt vad kortare ledtider innebär för företaget. Vad är en ledtidsdag mindre värd för Emhart Glass Sweden?

Skapa en modell som gör det möjligt att kvantifiera (i pengar) slöserier i våra processer som kommer ur brister i underlag (order, ritningar, bill of material m.m.) och säljprocessen.


Uppdraget:
Teoretisk studie
Förklara effekter
Nyckeltal som driver ”rätt” beteenden
Kunna samverka och komplettera standardcost modellen som vi har idag
Modellen som tas fram ska enkelt kunna förstås av vem som helst i företaget

Du som är intresserad:
Har förmodligen ett intresse för tillverkande industri och de ekonomiska modellerna som används för att styra företag på en global marknad.

För information angående ex-jobbet kontakta
Anna Tjernberg Director Controlling på telefon:060-199181

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.