Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-23

Odlingssäkerhet hos sortblandningar av åkerböna

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett sätt att öka odlingssäkerheten hos baljväxter kan vara att samodla olika sorter som har olika motståndskraft mot olika typer av angrepp och stress, eftersom sorterna kan komplettera varandra och tillsammans ge hög och jämn skörd. Under 2011 och 2012 startas nya fältförsök ,ed sortblandningar av åkerböna, Vicia faba, i Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Projektet inkluderar mätningar av skörd, kvävefixering, produktkvalitet samt förekomst av chokladfläcksjuka, en av de viktigaste skadegörarna i åkerböna.

Som examensarbetare inom projektet ges du tillfälle att genomföra forskningsuppgifter inom det relativt outforskade området sort-diversitet i odlade system, samt att integrera ditt arbete i ett större vetenskapligt sammanhang. Du vinner erfarenheter och insikt inom flera olika vetenskapliga metoder, som till exempel skötsel och nyttjande av fältförsök, gradering av växtsjukdomar, molekylärbiologiskt arbete, mätning av kvävefixering och produktkvalitet, samt interaktioner mellan forskare och avnämare.

Förslaget passar särskilt bra för dig som är agronom- eller biologstudent på magisternivå, men kan även vara intressant för många andra utbildningar.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.