Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-28

App’ar eller ej inom Fleet Management området

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Scania erbjuder idag ett Fleet Management System. Det består huvudsakligen av ett antal tjänster som erbjuds kunder via portal eller via webbservices.
I nuläget är de flesta tjänsterna designade och tänkta för trafikledare på åkerier som använder sig av en normal kontors-PC.
Den generella trenden i branschen är att ”allt” ska vara tillgängligt via mobiltelefon-appar.

Mål:
Detta examensarbete går ut på att utvärdera vilka tjänster inom fleet management som lämpar sig för att vara tillgängliga via app’ar, samt värdering av deras respektive business case.
Vad krävs av en utvecklingsorganisation för att starta upp denna typ av utveckling i form av processer, verktyg, eget utvecklingsspår eller samordnat med övriga, kostnader, viktiga vägval etc.
Exjobbet ska också välja ut en lämplig tjänst, för proof-of-concept.
Uppdragsbeskrivning:
Detta är ett exjobb med inslag av både affärsnivå och teknisk nivå, samt lite benchmarking.
1. Sätta sig in i vilka tjänster som finns idag inom ramen för FMS.
2. Undersöka vad som krävs i form av verktyg, processer etc för att påbörja utveckling av app’ar.
3. Benchmarking hos några företag som redan startat upp; fördelar, nackdelar, fallgropar, best practice
4. Värdering av FMS-tjänsternas lämplighet och business case
5. Uppsättning av utvecklingsmiljö
6. Proof-of-concept av en FMS-tjänst.
7. Utvärdera, dra slutsatser och ge rekommendationer för fortsättning.

Utbildning/linje/inriktning: Civilingenjör, Datavetenskap, Systemvetenskap eller liknande.
Antal studerande: 1
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktperson: Irene Nilsson, REII, 08 55383515, [email protected]
Handledare: Anders Lundsgård

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-19” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 21 april 2011


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.