Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-29

Examensarbete, teoretisk bakgrund och provning av elstängsel i jordbruksmiljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verket har genomfört ett regeringsuppdrag med att förklara regelveket som reglerar elstängsel. Elstängsel kan bli föremål för förändrad lagstiftning.
Vi vill föregå detta och behöver därför prova elstängsel i jordbruksmiljö. I första hand ska pulsegenskaper utredas och aspekter vid gräsbeväxning studeras samt egenskaper vad beträffar elsäkerhet och EMC.
Målet är att få en teknisk bakgrund till lagstiftning för elstängsel och belägga eller motbevisa teorier om elstängsel samt få opartiska mätresultal för hur energimängden förhåller sig till impedansen

Den teoretiska bakgrunden för elstängselaggregat ska utredas och dokumenteras på djupet. Funktion och uppbyggnad ska beskrivas.
Ett aggregat köpes in för att kunna studeras i sin konstuktion. En lämplig utrustning för mätning av stegsvaret från ett elstängsel ska väljas ut av personen.
En mätuppställning ska beskrivas och kvalitesbestämmas så att den kan ställas upp likadant flera gånger och jämförbara mätningar kan göras.
Prov utförs på anläggning i betesmark, som består av uppmätning av stegsvar för 3 st olika aggregat och vid varierande trådlängd samt minst 3 olika trådtyper. Mätningar på plats upp till 4 gånger under säsongen ska göras och dokumenteras. Arbetet ska dokumenteras dagligen och följas upp med handledaren minst varannan vecka.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.