Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-29

Sigma söker exjobbare inom processautomation med BMP

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Business Process Management (BPM) är ett systemområde inom IT som är relaterat till automation av processer. Detta kan göras med olika inriktning:
• Human centric – kallas ofta ärendehantering
• Content centric – bygger till stora delar på så kallad ostrukturerad dokumentation, SharePoint är ett exempel på ett sådant verktyg
• Process centric – kallas ofta orkestrering och handlar om mer eller mindre fullständig automation av processer (subprocesser). Kan ha vissa inslag av human interaction
System inom detta område kan ofta hantera alla typerna ovan (men har ofta styrkan inom ett eller två områden).
Analysföretaget Forrester använder också begreppet DCM (Dynamic Case Management) som ett växande område. Då handlar det om ärendehantering med stora inslag av ostrukturerad information, där användare har stora möjligheter att styra ärendeförloppet.
BPM lösningar blir sannolikt bara lönsamma i en IT-miljö som är strukturerad i ”tjänster” som kan utnyttjas när processer konfigureras i BPM-miljön, därigenom finns också ett samband mellan BPM och en mer övergripande referensarkitektur (enligt en serviceorienterad stil).
Exjobbet går ut på att analysera BPM ur ett att antal olika aspekter, analysera ett antal standardplattformar samt ta fram en övergripande referensarkitektur.

Följande områden ska analyseras:
- Allmän teori om BPM/processautomation
- Olika typer av BPM produkter – en översikt
- Aktuella trender inom BPM
- Typer av processer som lämpar sig väl för BPM
- Tillämpning av BPMN notation och översättning av en verksamhetsprocess till BPMN-notation
- Referensarkitektur för BPM-lösningar (baseras på Sigmas befintliga referensarkitektur)


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.