Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-29

APPAR FÖR OPTIMERAD ENERGIANVÄNDNING

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Till 2020 har EU satt upp ett 20-20-20 mål, där det ena ”20” står för 20% mer effektiv energianvändning. För att uppnå det målet kommer en optimerad energianvändning att vara nödvändig där slutkundens beteende jämfört med idag förändras. För att påverka beteendet måste information kring och styrning av energianvändningen tillhandahållas och möjliggöras.
Exjobbet går ut på att analysera och ta fram en strategi för hur Appar kan användas för att uppnå en optimerad energianvändning. Dessutom ska en konceptapp byggas för att illustrera strategin.

Följande områden ska analyseras:
- Inom vilka områden är potentialen för optimerad energianvändning störst?
- Vilka drivkrafter finns för att få slutkunden att ändra sitt beteende?
- Vilka förändringar krävs i energibolagens system för att stödja en optimerad energianvändning?
- Definiera en referensarkitektur för att tillhandahålla relevant information och möjliggöra styrning/kontroll för optimerad energianvändning


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.