Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-30

Utveckling av förenklad process för dokumentation av hydraulrör

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Hydraulrör är en del av systemet för att styra lastbilen.
Rören tillverkas i standardlängder som kapas och bockas av Scanias leverantörer. Hydraulrören kopplas ihop med hjälp av skarvnipplar och mutter skärring som finns i Scanias standard.
Det finns hundratals rör i produktion idag som var och en har en egen 2D-ritnining, kopplad till 3D underlaget, som ser i princip likadana ut.
Att ta fram och underhålla dessa underlag är mycket resurskrävande.
Vi vill förenkla och standardisera hanteringen så mycket som möjligt och
om möjligt ta bort det individuella 2D-underlaget.

Mål:
Arbetet syftar till att minska mängden 2D ritningar och på så vis frigöra resurser och höja kvaliteten på underlagen. Detta ska göras genom att utveckla en STD med 2D information och krav. Hänvisning kommer sedan att ske för varje 3D-modell till denna STD. Vid förändring sker uppdatering på 1 ställe.

Uppdragsbeskrivning:
Informations insamling – genomgång av befintliga ritningar,
Uppskatta mängden ritningar som påverkas
Kundanvändning – produktion, eftermarknad, lagkrav, leverantör
Framtagning av STD

Berörda funktioner: R&D, inköp, leverantörer, produktion, eftermarknad, mm,
Utbildning/linje/inriktning:
Högskoleingenjör mekanik
Antal studerande: 1

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Start: Aug/Sep 2011

Kontaktpersoner och handledare:
Sara Forsberg, gruppchef RTCF, 83178
Fredrik Edgren, konstruktör RTCF, 89320

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-20” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 15 juni 2011

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.