Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-31

Inventering av ängsflora på Vikaskogs Herrgård

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vikaskogs Herrgård är en 5000 år gammal bosättning i förvandling

Vikaskogs herrgård ligger på Lindåsen i Vikaskogen, mellan Vänern och Vättern, och kan biologiskt och geologisk betraktas som en förlängning av Tiveden.

Relativt högt läge på 200 meter över havet, flera vattendrag, några dammar och sjöar har under flera årtusenden gett goda förutsättningar för en rik flora och fauna som var grunden för människans möjligheter till försörjning. På marken finns 5000 år gamla kulturspår. Fram till på 1950 talet bedrev man på gården jordbruk och skogsbruk. Under andra hälften av 1900 talet planterades gran och fastigheten växte igen.
Med hjälp av historiska kartor återskapas idag gamla betesmarker, våtmarker och ängarna.
Gården drivs som ett ekologiskt lantbruk. Det mesta av granskogen är avverkad och man satsar på lövskog och blandskog. Gårdens centrala delar har förvandlats till trädgårdar, gräsmattor och hagar.

I samband med att marken öppnades upp koloniserades området av nya djurarter och växter.

Vi eftersträvar att delvis återskapa flera tusen år gammal kulturlandskap i en tid av ständigt pågående och allt snabbare förändringar i lantbruksmiljön.
Marken har redan i vissa delar klassad av som mark med särskilda natur- och kulturvärden.

Vi behöver hjälp med inventering av ängsflora för att få information om vilka arter som har hittat tillbaka och för att få riktlinje för fortsatt restaurering och vård av den gamla kulturmarken.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.