Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-31

MIljöriskanalys - tillverkande företag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företag: Sundolitt AB
Sundolitt har specialiserat sig på att ta fram ekonomiska lösningar för byggbranschen, skräddarsydda förpackningar och flexibla produkter för industrin. I dagsläget finns vi i sex länder - Norge, Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Spanien, med 20 produktionsenheter för produktion av EPS-produkter, expanderad polystyren. I Sverige finns sedan 1968, administration och tillverkning i Vårgårda. Verksamheten är i huvudsak uppdelad i bygg, som står för ca 90 % av omsättningen, och förpackning och industri som står för ca 10 % av omsättningen.

Uppgift:
Sundolitt arbetar idag på olika sätt för att minimera sin direkta miljöpåverkan. Det finns i dagsläget inget certifierat miljöledningssystem men grunden är att arbeta utifrån ISO 14001. Sedan tidigare finns en miljöutredning av företaget men för att få bättre översikt och kunna jobba förebyggande med de miljörisker som verksamheten ger upphov till vill man nu ha hjälp med att göra en fullständig miljöriskanalys av verksamheten. Det är flera delar av verksamheten som kan ge upphov till risker för en direkt miljöpåverkan. Sådana risker skulle t.ex. kunna vara utsläpp till luft från oljepannor, transporter, pentan från produktion eller buller som påverkar omkringliggande bostäder. Syftet med examensarbetet är att identifiera de direkta miljörisker som Sundolitts verksamhet ger upphov till samt att göra en bedömning av riskernas storlek och allvarlighet. En lista på potentiella åtgärder och metoder att minimera riskerna bör också tas fram. Examensarbetet ger god insikt i ett företags miljöarbete och arbete för att minimera risker för miljön.

Förkunskaper: Du som söker bör ha kunskaper i miljöriskanalys och miljöledning.

Omfattning: Examensarbetet omfattar 15- 30 hp och kan anpassas till både kandidat- och masternivå.

Ort: Vårgårda,

Reseersättning inom Västra Götaland: Diskuteras med företaget

Kontaktperson Miljöbron: Maria Rydberg, tel. 0738- 49 49 91

Ansökan: Maila CV, personligt brev och kursförteckning till Miljöbrons kontaktperson: [email protected]


Anmäl ditt intresse snarast, rekrytering sker löpande!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.