Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-31

Införande av kvalitetssystem enligt ISO9001

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sensor Control Nordic AB är en oberoende leverantör av komponenter och system inom området industriautomation.

Som ett steg i vår utveckling kommer vi att omarbeta hela vårt kvalitetssystem för att överensstämma med ISO9001.

Arbetet innebär att dels sätta ramar gällande företaget enligt kvalitetssystemet ISO 9001 samt dokumentering av rutiner och arbetssätt . Framtagande av en fullständig kvalitetshandbok för att slutligen kunna ansöka om certifiering hos behörig instans.
.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.