Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-31

Lärares och elvers syn på digitala medier Hur används digitala medier i undervisningen och varför?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Digitala medier ses ofta som ett komplement till traditionell undervisning Synen på och fördomarna kring digitala medier påverkar elevernas lärmilö och utveckling.Skolans brist på anpassnig efter rådande sammhällsutveckling gör att det skapas ett gap mellan ubildningsväsendet och unga människor. Synen på lärande och kunskap riskerar att stigmatiseras genom denna process. Hur skolan klarar denna anpassningsprocess är därför både en demokratisk och pedagogisk fråga.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.