Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-05

Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Simuleringsmodeller används idag för att utveckla och analysera motorns ventildrivning i en begränsad omfattning. Genom att förbättra simuleringsmodellerna kan man göra en större del av utvecklingsarbetet innan provningen påbörjas. Det är därför strategiskt viktigt att öka kunskapen inom simulering och dess korrelation med verklig drift för att möjliggöra optimerade konstruktioner och kortare utvecklingstider.

Mål
Syftet med examensarbetet är att öka kunskapen om vilka parametrar som påverkar lasterna i ventildrivningen och hur stor dess påverkan är. Examensarbetet bidrar också till ökad kunskap inom simulering och skapar möjlighet att ta fram metoder för att använda simuleringsverktyget effektivare.

Arbetet består av två delar, en del där olika parametrars inverkan på lasterna i ventildrivningen analyseras och en efterföljande del där lasternas fördelning över motorns livslängd analyseras. Detta är möjligt genom att använda kunskapen från parameterstudien tillsammans med information om typiska körcykler för olika drifttyper.

En befintlig simuleringsmodell i programvaran GT-vtrain kommer att vara utgångspunkten för arbetet. En verifiering kommer att göras mot motorprov för att avgöra modellens korrelation med verklig drift.

I examensarbetet finns också möjlighet att förbättra simuleringsmodellen för att få en bättre överensstämmelse med provresultaten.

Förslag på arbetsgång:
-Förstudie
oVilka parametrar påverkar lasterna?
oTypiska körcykler för olika drifttyper

-Verifiering av simuleringsmodell mot motorprov
-Parameterstudie i simuleringsmodell
-Analys av simuleringsresultat

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör – Maskinteknik, farkostteknik m.fl.
Antal studerande: 1-2
Startdatum: Sommaren-Hösten 2011
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktperson: Marcus Ekman, gruppchef NMBV – Valve System, 08-553 515 06
Handledare: Niclas Gunnarsson, konstruktör NMBV – Valve System, 08-553 834 55

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-21” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag: 15 juni 2011


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.