Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-08

Säkerhetsutvärdering med verktyget ”Enterprise Architecture Analysis Tool”

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Avdelningen för Industriella informations- och styrsystem (ICS) på KTH forskar och undervisar
om olika ämnen relaterade till hanteringen av komplexa IT-projekt. Inom detta ryms såväl ren
IT-teknisk verksamhet som Enterprise Architecture och management- och kvalitetsforskning.
ICS kännetecknas av en tät kontakt med industrin och ett väl utvecklat samarbete mellan de
olika forskningsområdena.
Svenska Kraftnät (SvK) ansvarar och driver Sveriges elstamnät. Denna samhällskritiska infrastruktur
är idag i hög grad automatiserad, med en stor mängd datoriserade driftstödsystem. Kraven
på tillförlitligheten och säkerheten i dessa system är således mycket höga.

”Enterprise Architecture Analysis Tool”(EA2T) är ett verktyg som utvecklas på
ICS. Verktyget ska hjälpa till att kartlägga och analysera infrastrukturen som finns i
ett företag med hänsyn till olika kvalitativa egenskaper. Verktyget består av två delar
varav en komponent stödjer skapandet av ett modelleringsspråk och en komponent
stödjer användning av språket.
I det här examensarbetet ska EA2Ts användbarhet i praktiken utvärderas genom att
verktyget testas i ett pilotprojekt som ICS i och SvK driver. I projektet ska verktyget
utvärderas med hänsyn till dess förmåga att både beskriva och analysera säkerhet
av en del av infrastrukturen av SvK. Inom den här delen ska ett befintligt språk
som är skapat för att beskriva säkerhet användas för att beskriva företagsarkitekturen.
Resultatet av vardera delen ska vara en värdering hur verktyget klarar de nämnda
uppgifterna. Dessutom ska både funktionalitet som saknas, verktygsdelar som är
icke fungerande och verktygsutvidgningar som skulle förbättra användning av verktyget
tas fram. Förbättringsförslag och felbeskrivningar ska dokumenteras på ett
sätt som gör det möjligt att implementera dem. De modellerna som skapas under
exjobbet ska utökas och dokumenteras så att de blir användbara som testfall även i
framtiden.
Verktygets användarvänlighet ska också undersökas, därför ska programanvändning
ute i industrin observeras och intervjuer genomföras. De upptäckta möjligheterna
för att förbättra användarvänligheten ska dokumenteras på samma sätt som dem
andra förbättringar.
Ersättning för examensarbetet är 40.000 kr och utbetalas av SvK efter arbetets avslut.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.