Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-08

Functional Safety

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Säkerhet är en av dom viktigaste egenskaper inom framtida fordonsutveckling. Ny funktionalitet inom förarstöd, fordonsdynamik, aktiva och passiva säkerhetssystem handlar till stor del produktutveckling där fokus är just säkerhet. Samtidigt finns en trend av ökad komplexitet, större mängd mjukvara, och fler sensorer och aktuatorer, vilket gör att det finns en ökad risk för mjukvarufel och hårdvarufel. Det är viktigt att fordonsindustrin tar denna risk på allvar och anpassar sitt arbetssätt och produkter för att undvika denna ökade risk. Det finns därför ett stärkt behov av arbetsprocesser som tydligt leder till säkra system, och dessutom ett behov av att kunna tillhandahålla bevis för att alla rimliga säkerhetsmål har uppfyllts.

Mål:
Området Functional Safety handlar om säkerhet hos system som innehåller elektronik och mjukvara. Det arbetssätt som rekommenderas bl.a. i standarder handlar om att:
• tänka på säkerhet under hela livscykeln av produkten
• klassa system i olika säkerhetsklasser, så kallade ”Safety Integrity Levels”
• basera systemets kravställning avseende säkerhet baserat på den tilldelade säkerhetsklassen
• anpassa arbetssätt, tex granskning och testning, efter den tilldelade säkerhetsklassen

Uppdragsbeskrivning:
Scania har nu startat ett initiativ för att förstärka sitt arbete inom functional safety. I samband med detta annonserar vi ut ett antal examensarbeten inom området. Beroende på intresse finns möjlighet att välja ett av följande teman:
• utvärdering eller utveckling av verktyg och metoder för skattning av systems säkerhetsnivå
• ta fram krav för granskning eller testning av system och funktioner
• undersöka hur Scanias arbetsprocesser kan anpassas för att garantera utveckling av säkra system
• fallstudie av något av Scanias system med syfte att analysera om systemet är säkert, eller hur det skulle kunna omkonstrueras för att nå en högre säkerhetsnivå

Utbildning/linje/inriktning:
Lämplig bakgrund är studier på civilingenjörsprogram.
Antal studerande: Vi ser gärna att exjobbare jobbar i par av två, inom samma eller snarlika exjobb.

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare:
Kontaktperson är Mattias Nyberg, tel 070-7883736

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU10-103” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag: 2011-05-01


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.