Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-08

Får vi sluta tidigare?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hur kommer det sig att många lärare låter elever sluta innan lektionen är slut trots att måluppfyllelsen i skolan är landets sämsta? Detta är vanligt förekommande i flera av våra skolor men varför? I yngre åldrar då skol- och fritidsverksamheten är integreras märker vi att man har låga förväntningar på barnen, fritidsverksamheten tar ofta över en stor del av verksamheten. Finns det någon pedagogisk tanke bakom detta? Eller vad beror det på?

För att kunna arbeta målinriktat med pedagogerna kring denna viktiga fråga behövs denna kartläggning.

Kontakta oss om detta låter som ett intressant ämne att skriva din uppsats om. Vi är öppna för och tar gärna emot andra förslag och idéer på områden som du vill skriva din uppsats om.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.