Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

SMED för att minimera ställtider

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet med examensarbetet är att analysera 2 maskiner med höga ställtider.
Långa ställtider är den främsta orsaken till den låga utnyttjandegraden för produktionsmaskinerna. För att få en hög utnyttjandegrad på maskinerna så gäller det att flytta inre ställ till yttre ställ och minska bytestider. Långa omställningstider är oftast en stor del av ställtiden. För att minimera omställningstiden från att byta från ett jobb till ett annat så gäller att det sker på snabbast möjliga sätt.

Bakgrund
Linje 317 och 320 är 2 linslagningsmaskiner intill varandra med en operatör på varje maskin. Arbetssättet är densamma ungefär på båda maskinerna. Byte av spolar görs på samma sätt. Partibytet går till på följande sätt: tömning av tomma spolar som finns i korgarna läggs på pall. För att sedan lyfta in nya fulla spolar mha av lyftverktyg i korgarna. När maskinen är igång förbereds det till nästa byte. Transport av tomma spolar till rätt plats och hämtning av fulla spolar placeras vid maskin.

Genomförande
Genomförandet skall bygga på ett SMED-projekt för att minska ställtiderna, där förslag och metoder skall tas fram. Även mindre layout ändringar är möjligt vid analysen. Maskinerna som skall analyseras är 2 st.
SMED står för Single Minute Exchange of die och är en metod som innebär ett systematiskt sätt att reducera ställtider.
Företaget arbetar för fullt med sitt produktionssystem och har implementerat 5S, ett systematiskt sätt för att skapa och vidhålla ordning och reda vid maskinerna.

Kvalifikationer för arbetet
Teknisk utbildning. Logistik, maskinteknik, Industriell ekonomi är mest lämpade.
Du älskar utmaningar, är bra på att kommunicera, har ett bra säkerhetstänkande och ett starkt driv att förbättra.

Ersättning för examensarbete sker enligt företagets regler om ersättning.

Önskat startdatum
Enligt överenskommelse.

För mer information kontakta gärna Förbättringsledare Syamend Al Ali, tfn 0325-80 144.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.