Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

Färdigställande av styrsystem till solteleskop

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett existerande styrsystem skall modifieras och utprovas på mekaniska delar tillhörande ett solteleskop som senare, utanför ramarna för examensarbetet, skall installeras i Vetenskapens hus, Albanova universitetscentrum. Styrsystemets uppgift är att följa solen i dess dagliga rörelse på himlen, kompensera för mindre avvikelser i drivningen, samt svara på kommandon från styrdator.

En viktig del av arbetet berör själva servosystemet som baseras på likströmsmotorer, enkodrar för position och hastighet och där återkopplingen mellan dessa komponenter måste opimeras. Dessutom innefattar arbetet framtagande av mjukvaruspärrar, för att undvika att teleskopet vrids till olämpliga lägen, samt en rutin som automatiskt parkerar teleskopet vid observationernas slut.

Detta hands-on-projekt kan delvis utformas för att möta studenternas önskemål och är ett spännande möjlighet för två studenter att samarbeta i framställningen av ett fungerande styrsystem till ett i Sverige unikt teleskop. Studenter med en bakgrund i, och intresse för, programmering (speciellt realtidsprogrammering), kontrollteori, mekanik och astronomi uppmuntras att söka examensarbetet.

Programvaran som skall modifieras är skriven i C och miljön är Linux. Arbetet skall dokumenteras.

Handledare: Från KVA:s institut för solfysik och Vetenskapens hus/KTH ECE
Kontakt: [email protected]
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.