Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Genom att analysera fartygsstrukturen i programvara kan man upptäcka potentiellt känsliga områden innan fartyget byggs.
Genom att ersätta fartygsöverbyggnader gjorda i stål med lättviktsmaterial fås betydande fördelar. Fartyget blir lättare och viktbesparingen kan då utnyttjas för att ta mer last och/eller passagerare. Dessutom blir tyngdpunkten lägre vilket innebär ökad stabilitet. Nackdelen är dock att lättviktsmaterialet är brännbart vilket innebär att brandbekämpning måste kunna göras effektivt för att kunna tillåta lättviktsmaterial istället för stål. Genom att analysera fartygsstrukturen i programvara kan man upptäcka potentiellt känsliga områden innan fartyget byggs.

SP har utvecklat ett program FISPAT för denna typ av beräkningar som genom detta exjobb ska utökas och generaliseras. FISPAT hanterar rumsstrukturer, nätverk och beroenden mellan dem. Det existerande programmet har stöd för uttömmande simuleringar av brandspridning och hur den påverkar nätverk, pumpar, datorcentraler och andra viktiga delar på fartyget. Programmet är grafiskt och läser in textfiler med rumsstruktur samt nätverk, pumpar, datorcentraler mm. Med hjälp av uttömmande simuleringar producerar programmet utdata i form av de mest kritiska kombinationerna av initialt brinnande rum och icke-fungerande nätverk.

Ett nytt regelverk från 2010 kräver att man utför probabilistiska beräkningar på fartygs läckstabilitet, dvs hur fartyget beter sig då det delvis vattenfylls. Detta för att upptäcka känsliga konstruktioner innan fartygen byggs och på så sätt öka säkerheten.

Syftet med examensarbetet är dels att utöka det existerande programmet så att det kan läsa in fartygsdata utifrån CAD-format, dels utöka det med funktioner för att beräkna läckstabilitet.

Följande arbetsuppgifter ingår:
• Läsa in CAD-filer till FISPAT
• Uppdatera rumsstruktur i fartygsmodellen utifrån CAD
• Utöka felinjiceringsmodell med vattenläckage
• Definiera struktur för utdata för beräkningar av läckstabilitet
• Genomföra simuleringar utifrån fartygsmodellen
• Analysera resultat från simuleringar
• Ge slutsatser (beträffande modellen, dess tillämpning och förslag på förbättringar)
• Skriva användarmanual och rapport

Examensarbetet är lämpligt för en eller två teknologer med god vana i objektorienterad programmering och modellering. Kunskap om CAD är meriterande men inte nödvändig. Programspråk är Java och utveckling sker lämpligtvis med NetBeans och lämpligt CAD-program.

Placering är i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut lokaler i Borås och arbetet kan startas omgående. Projektet innefattar enheterna Elektronik, Brand samt Bygg och Mekanik på SP.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.