Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

Belysning av vissa frågor i körkortslagen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
I 3 kap. 2 § i körkortslagen behandlas frågor som rör körkortstillstånd. Där presenteras bland annat de personliga och medicinska kraven för körkortsinnehav. I 5 kap. 3 § behandlas frågor om återkallelse av körkortet. Valfri punkt under dessa paragrafer kan väljas och specialstuderas utifrån en juridisk ansats. Vissa punkter kan även vara intressanta utifrån exempelvis ett psykologiskt eller sociologiskt perspektiv. Likaså kan frågor om sociala konsekvenser av körkortsåterkallelse vara av intresse som ämne för ett examensarbete.

Bakgrund
-

Arbetets innehåll
-

Metod
-

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:
Hans Mattsson
Tfn: 0243-752 49
E-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.