Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-14

GIS Drift och Underhåll - Ett system för att hjälpa drift och underhållspersonal i vardagen.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Att ta fram ett mycket användarvänligt GIS-verktyg för att fånga och presentera de erfarenhet och företeelser som finns utmed vårt vägnät som inte är dokumenterade i andra databaser.

Bakgrund
Vägarna är byggda under olika tidsperioder och ombyggda i olika omgångar vilket medfört att dokumentationen är bristfällig. Idag finns kunskapen framför allt hos personer som minns hur det byggdes. Eftersom medarbetare slutar och vårt sätt att handla upp driftarbeten innebär att byte av driftentreprenör kan ske med ca 3-7 års mellanrum så tappar vi kunskap. Arbetet med drift och underhåll är mycket mångfacetterat och rör en mängd områden. Det är nödvändigt att ha kontroll på många företeelser och objekt som kräver periodiskt underhåll. Vägverket har idag ett antal system där man hanterar både företeelser och kundärende. Ett nytt verktyg bör samordnas med dessa system.

Arbetets innehåll
genomföra intervjuer med projektledare drift och driftentreprenörer
konkretisera områden som är kritiska utifrån kunskapsöverföringsperspektivet och därmed viktiga att dokumentera.
avstämning med andra verktyg som hanterar liknande data i Vägverket
ta fram förslag på GIS-verktyg för insamling och presentation enligt ovan.
Metod
Arbetet bedrivs med hjälp av intervjuer. Resultatet av analyser och förslag till lösning sammanställs i en rapport.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av:
Mattias Wigert
Tfn: 036-19 23 03
E-post: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.