Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-19

Analys och metodutveckling avseende missionsutvärdering på helfordon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Emissionsutvärdering på helfordonsnivå av tunga fordon blir allt viktigare under dess produktutveckling. Att prova emissioner på ett helt fordon kräver både tid och resurser. Fordonskombinationerna är många och kompletterande metoder krävs för att verifiera hela produktportföljen. Målsättningen är att kunna genomföra emissionsanalys av en preciserad fordonskonfiguration på hassidynamometer, enskild motor i cell eller i simuleringsmiljö som komplement till helfordonsprov på väg. Med god kunskap om rovmetodens möjlighet, fördelar samt dess korrelation till helfordonsprov kan alternativ provning komplettera helfordonsprov för att spara tid och pengar.

Mål
Uppgiften blir att beskriva arbetssättet med metodbeskrivningar, hur tillgängliga metoder bäst lämpar sig, dess precision samt korrelation gentemot bilprov.
Arbetet kommer kräva analysarbete, tester samt verifierande provning på bil, motor i cell samt i vår simuleringsmiljö.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjörs-/masterutbildning med inriktning mot fordon, farkost eller motsvarande.
Antal studerande: 1-2 st
Startdatum för ex-jobbet: Hösten 2011

Kontaktpersoner och handledare
Sven Andersson, NMET , [email protected], 08-553 52788
Henrik Berg, NMET , [email protected], 08-553 89403

Ansökan skickas till
[email protected] märkt ”PU11-22”
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag: 31 maj 2011


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.