Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-21

Försvarsmakten och exjobb

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Samabetet med Försvarsmakten ska ses som ett komplement till traditionell forskning och utveckling inom försvarssektorn och möjliggör att Försvarsmakten, genom examen- och doktorandarbeten, på ett bättre sätt än tidigare kan ta tillvara den kunskap och kompetens som finns inom universitets- och högskolevärlden.

Samarbetet omfattar i dagsläget säker och rationell informationshantering men kommer att kunna utvecklas även till andra områden. Samarbetet innebär att Försvarsmakten lämnar förslag till examensarbeten, man har redan en lista på ca 130 förslag och ställer personlig supervisor till studentens förfogande samt anordnar konferenser för såväl doktorander som masterstudenter. I gengäld får Försvarsmakten aktuella och verklighetsanknutna problem belysta ur såväl process- och organisations- som juridisk och teknisk synvinkel.

Om du kontaktar Torbjörn Håkansson på Linnéuniversitetet får du mer information om konkreta förslag och kontaktuppgifter till supervisor hos uppdragsgivaren.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.