Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-21

Kartläggning av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar på mindre stationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Det är idag en låg kunskap om möjlig tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar på de stationer som inte ingår i ”Stationer för alla”.

Mål
Öka Trafikverkets kunskap om tillståndet på de stationer som inte ingår i åtgärdsprogrammet ”Stationer för alla”

Innehåll
Kartläggning av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar på ett antal mindre stationer än de som ingår i satsningen ”Stationer för alla”. Boverkets mått för tillgänglighet enligt HIN och ALM ska vara vägledande.

Tidplan
Höst 2011 alt vår 2012

Särskilda krav (språk, resor, tidpunkt osv.)
Studenten/erna ska ha en insikt om tillgänglighet för personer med funktionsnedsätter och kunna mäta de tekniska krav som ställs på olika platsers tilgänglighet.

Kontakt
Alice Dahlstrand
Tfn: 031-63 52 24
E-post: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.