Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-26

Planeringsverktyg för läger "Camp Design Tool"

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
(OBS! Ansökan till nedan ex-jobb ska göras endast via www.saabgroup.com)

Support and Services, ett affärsområde inom Saab, levererar ett brett utbud av tjänster och integrerade supportlösningar till kunder inom försvar och på kommersiell marknad för kostnadseffektiv support av system och plattformar under hela livscykeln.
Planering, projektering och etablering av läger utomlands är komplext och kräver väl genomtänkta systemlösningar då organisatoriska och yttre förhållande måste samordnas.

Idag utgörs stödet till projektörer av främst utländska direktiv och handböcker. Underlaget är inte sammanställt och ger en dålig bild av hur verksamheten passar in tillsammans. Därför finns det ett behov av ökad visualisering, som ett stöd för att enkelt och snabbt få vägledning och därigenom föreslå lämpliga funktionslösningar.


Din arbetsplats
Planering, projektering och etablering av läger utomlands är komplext och kräver väl genomtänkta systemlösningar då organisatoriska och yttre förhållande måste samordnas.

Idag utgörs stödet till projektörer av främst utländska direktiv och handböcker. Underlaget är inte sammanställt och ger en dålig bild av hur verksamheten passar in tillsammans. Därför finns det ett behov av ökad visualisering, som ett stöd för att enkelt och snabbt få vägledning och därigenom föreslå lämpliga funktionslösningar.


Din roll
Målet med examensarbetet är att ta fram en applikation baserat på exempelvis Google Sketch Up, eller en annan fri programvara.
Dessa skall tillsammans stödja arbetet genom att:
• ta fram ett program med en översiktlig disposition över områdets topografiska och lokala förhållande samt med de samband och krav som programmet kräver. Knytning mot Google Earth kan vara en möjlighet.
• ta fram systembeskrivningar för att kunna mäta in markarbete, infrastrukturer och olika funktioners läge, exempelvis skydd, vägar och planer, vatten-, och avlopp, strömförsörjning, ammunitionshanterig
• ta fram olika begränsnings-, och skyddsområde.
• kunna kalkylera olika funktioner och bryta ned det i s.k. styckelista eller Bill Of Material (BOM)

Examensarbetet omfattar bland annat att utveckla olika moduler med begränsningsområden och med stycklista, och att modulerna baseras på ritningar i .dwg eller .pdf.


Dina kvalifikationer
Vi söker en blivande civilingenjör, gärna med inriktning datateknik och eller fysisk planering. Tidigare erfarenhet av applikationsveckling är meriterande.
Vi ser att du behärskar både engelska och svenska i både tal och skrift.

Startdatum för ex-jobbet: Enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor


Dina kvalifikationer
Vi söker en blivande civilingenjör, gärna med inriktning datateknik och eller fysisk planering. Tidigare erfarenhet av applikationsveckling är meriterande.
Vi ser att du behärskar både engelska och svenska i både tal och skrift.

Startdatum för ex-jobbet: Enligt överenskommelse
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor
Att arbeta på Saab (denna text kommer automatiskt via rekryteringssystemet)
Saab är ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare, något som alla medarbetare bidrar till.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har 13 300 medarbetare. Försäljningsintäkterna uppgår till 23 miljarder kronor. Forskning och utveckling motsvarar nära 20 procent av omsättningen.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.