Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-04-29

M2 och EEYORE Simulatormodell

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1 Bakgrund
Ruag Space utvecklar och tillverkar utrustning för användning i rymden, huvudsakligen datorer och datautrustning med tillhörande mjukvara, antenner och mikrovågselektronik samt styr- och separationssystem. Utrustningen ingår i bärraketer, satelliter och andra rymdfarkoster.

Den mjukvara som Ruag Space utvecklar för datahanteringssystemen består oftast av ett hårdvarunära drivrutinslager. Som ett stöd för utvecklingen av denna mjukvara har en simulator tagits fram som är baserad på TSIM från Aeroflex Gaisler, vilket är en cykelbaserad simulator för en ERC32/LEON processor.

Simulatorn som Ruag Space har tagit fram är skriven i C++ och exekverar på en standard Linux PC. Kopplingen till omvärlden görs med hjälp av TCP/IP sockets.

Från att ha varit ett internt hjälpmedel för programvaruutveckling, har simulatorn utvecklats till att mer och mer bli en produkt som säljs till våra kunder. Detta ställer då krav på att även periferienheter som IO kort finns representerade i simulatorn.


2 Mål
Detta examensarbete syftar till att ta fram en simulatormodell av en M2 ASIC och en EEYORE FPGA för användning i RUAGs simulator.

M2 är en mixad analog/digital ASIC som används som en IO controller. M2 innehåller AD converters, analog kanaler för termistor mätningar och analog ackvireringar, digitala IO funktioner för att generera kommando pulser, generell IO port och ett kontroll interface som kan vara antingen en OBDH buss eller en UART.

EEYORE är en FPGA vars huvuduppgift är att vara en controller av IO systemet i ett datahanteringssystem samt vara en brygga mellan core-delen i ett datahanteringssystem som kommunicerar med ett MIL-STD-1553B buss interface och M2 ASICen som använder en OBDH buss. Dessutom innehåller EEYORE ytterligare funktionalitet som UART interface och stegmotor kontroll interface.


3 Beskrivning av uppgift
I arbetet ingår följande uppgifter:
•Inläsning och genomgång av simulatorarkitektur
•Inläsning av M2 ASIC funktionalitet
•Inläsning av EEYORE FPGA funktionalitet
•Litteratursökning efter simulatoralgoritmer och modellering
•Specificering av M2 simulatormodell
•Specificering av EEYORE simulatormodell
•Implementering av modellerna
•Dokumentation, rapport och en användarmanual
•Muntlig presentation


4 Omfattning
Examensarbetet är planerat för en eller två personer med omfattningen 30hp.

Exempel på lämplig utbildning:
Civilingenjör, Datateknik eller Elektroteknik 300hp


5 Handledare
En handledare från Högskolan förutsätts för att garantera rätt vetenskaplig nivå och teoretiskt innehåll.

Handledare från RUAG Space:
Anders Petersén
031-735 43 54

Ansökan skickas till [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.