Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-02

Open Source Business Intelligence

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi föreslår ett examensarbete där man utvärderar ett verktyg för Business Intelligence som är licensierat som öppen källkod. Verktyg för Business Intelligence är starkt växande. Marknaden domineras av stora spelare som SAS, Oracle och vissa nyare spelare som Qlikview. Några större öppen källkodsprodukter finns på marknaden men används ännu inte mycket i Sverige. Syftet med detta examensarbete är att utvärdera ett sådant öppen källkods-verktyg.
En av Decernos kunder skulle kunna fungera som testfall i studien. Decerno bygger idag ett omfattande datalager för denna kund. På data i datalagret görs omfattande analyser. Dagens analyser görs med hjälp av Microsoft SQL Server Analysis Services. Vi föreslår att man i studien utvärderar en lösning i öppen källkod mot dagens lösning.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.