Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-02

Effektiv utveckling av ärendeapplikationer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vad behövs för att på ett effektivare sätt kunna utveckla ärendeapplikationer? VI föreslår ett exjobb som syftar till att belysa en arkitektur för effektiv utveckling av ärendeapplikationer. Analysdelen omfattar en översikt av kärnfunktionaliteten (10 viktigaste funktionerna) i typiska ärendehanteringssystem. Översikt av marknaden för de som är state-of-the-art samt genomgång av komponenter för att skapa sådan ex MS Workflow Manager. Finns det open-source produkter? Vilka är krav och möjligheterna för användargränssnitten? Genomförande delen handlar om att realisera ett enkelt ÄH system för att lösa en konkret ärendetyp.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.