Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-03

Kundvärde av en ny produkt för stenindustri samt byggbolag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Emstone AB har utvecklat hydraulkilar som ersätter dagens metoder för bergbrytning med stenkilar och försiktig sprängning. Emstones teknik går i korthet ut på att hydraulkilar förs ner i förborrade hål i berget och när hydraulkilarna fylls med vatten eller olja så expanderar de och spräcker stenen. Stenbrott världen över använder kilning av sten i sitt dagliga arbete och för spräckning av granit och kalksten används i huvudsak stålkilar och slägga eller handhållen hydraulhammare vilket ger ett tungt kroppsarbete.

Exjobbet är inriktat på att ta fram förslag på prissättning av hydraulkilen baserat på beräknat kundvärde av användning samt försäljningsvolym.

Vänligen se information och filmer av produkten på hemsidan www.emstone.se

Välkommen in med din ansökan!


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.