Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-09

Formell verifiering av design och krav för functional safety

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Säkerhet är en av de viktigaste egenskaper inom fordonsutveckling. Området Functional Safety handlar om säkerhet med avseende på fel i elektronik och mjukvara, dvs mekatroniska system. Ett etablerat arbetssätt för att uppnå functional safety, beskrivet i standarder, är att bedöma säkerhetsrisken för en given funktion och sen ta fram säkerhetsrelaterade toppnivåkrav för att undvika dessa risker. Därefter följer en kravnedbrytning där krav tas fram i olika lager och dessutom allokeras ut till olika designelement. För att säkerställa att toppnivåkraven är uppfyllda måste designen och dess krav på lagret under vara gjorda så att de leder till att toppnivåkraven är uppfyllda. Detsamma gäller sedan för alla underliggande lager av design och krav.

I detta exjobb kommer vi att studera hur design och krav för mekatroniska system ska tas fram och beskrivas för att formellt kunna analyseras. Viktigt att studera är hur detta görs på Scania idag för att hitta en formalisering som passar Scanias arbetssätt. Formalismer kan tex. baseras på logik, tillståndsmaskiner, och med hjälp av ett modelleringsspråk. Den formaliserade designen med dess krav ska sen kunna analyseras med hjälp av något verktyg. Exempel på analyser är undersökningar av konsistens, kompletthet, om design och krav uppfyller krav på lagret ovan, relationer mellan krav, effekter av designfel på missad kravuppfyllnad.

Uppgiften i exjobbet kan sammanfattas som:
- Ta fram en formalisering av design och krav som passar Scanias arbetssätt
- Ta fram ett analysverktyg som kan användas för att genomföra ovanstående analyser.

Vi ser gärna att exjobbare jobbar i par av två. Lämplig bakgrund är studier på civilingenjörsprogram med inriktning mot datateknik eller datavetenskap, gärna med intresse för software engineering. Exjobbet kommer att ske i Södertälje och Scania kan oftast hjälpa till med tillfällig bostad om behov finns.

Kontaktperson är Mattias Nyberg, tel 070-7883736, email [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.