Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-09

Design av operatörsgränssnitt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Solvina är ett tekniskt konsultföretag med huvudkontor i Göteborg. Bland våra kunder finns de flesta stora företagen inom svensk energiintensiv industri.
Ett av Solvinas specialistområden är framtagning av dynamiska simulatorer som levereras till bland annat landets kraftproducenter. Simulatorerna används för optimering av processer och utbildning av operatörer.

EXAMENSARBETET:
Solvinas kraftverkssimulatorer kan användas för operatörsträning. Det är då viktigt att användaren får tydlig information om vad olika ingrepp har för inverkan på anläggningen.
Examensarbetet består i att ta fram ett nytt gränssnitt som ger en bättre överblick och tydligare indikeringar på händelseförlopp, d.v.s. förbättra HMI (Human Machine Interface). Detta kommer även att ge inspiration i utvecklingen av industrins framtida kontrollrum.

DIN BAKGRUND:
Civ. ing./MSc-student med intresse för och kunskap inom utformning av användar-gränssnitt för kraftproducerande industri.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.